Beste VLAKKERS,

 

VLAK is een vereniging waar iedereen welkom is en discriminatie geen kansen krijgt. Om dit nog eens extra in de verf te zetten, stelden we een ‘Charter voor inclusie’ op samen met de 4 andere UZ-Kringen (Dentalia, Hilok, VBK en VGK). Hiermee willen wij een duidelijk signaal geven dat elke student op de campus en erbuiten er toe doet! Om dit alles wat concreter te maken, stelden we elk afzonderlijk een Beleidsnota op. Deze vertelt concreet hoe we het charter toepassen op onze vereniging zelf. Ons campagnefilmpje zal binnenkort ook in de jaargroepen verschijnen. Verder zal alles verspreid worden via onze verschillende kanalen (Facebook, Instagram, VLAKJE, auditoria …).

Voor ons telt élke student, en veranderen? Dat doen we samen!

 

Praesidium VLAK 2021-2022

-

Dear VLAKKERS,

VLAK is a sorority in which everyone is welcome and discriminations gets no chances. To emphasize this, we made a 'charter for inclusion' together with the four other UZ circles (Dentalia, Hilok, VBK and VGK). By doing this, we want to send a clear message that every student matters on and off campus. To make this all more concrete, we each also made a Policy Note. This tells us how exactly we will apply the charter to our sorority ourselves. Our campagne film will soon appear in the yeargroups too. The rest will be spread through social media (Facebook, Instagram, VLAKJES - the little book/links can be found on our homepage -, auditoria...).

Every student matters to us, and changing? That's something we do together!

Praesidium VLAK 2021-2022

 Anoniem meldingsformulier is te vinden onder 'contact' 

Anonymous platform can be found under 'contact'