2013-2014

 • Praeses: Lies Vandevyvere

 • Vice: Caro Van Puyvelde

 • Penning: An-Sofie Van Coster

 • Penning: Eline Vanderschommen

 • Secretaris: Belle Vanpoucke

 • Cultuur: Elies De Block

 • Sport: Karen Peeters

 • Cursus: Lise Danau

 • Cursus: Lise Van Havermaet

 • Feest: Chloé Tierenteyn

 • Feest: Marlies van Look

 • PR-intern: Naomi Roelens

 • Scriptor: Lies De Clercq

 • SpiderWeb: Niels Devos

 • Schachtentemster: Manon Paepens

 • Cantor: Astrid De Vos

 • Zeden: Bo Tuts

VLAKJES